Волинь, Ти,перша Наша Квітка В Священному Вкраїнському Вінку Віртуальна » Бібліотека Імені Олени Пчілки

Про побачене і почуте вони виклали, повернувшись додому, у своїх виданнях. На основі цих матеріалів вийшла книга про життя краю з прекрасною природою. Розрахована на дослідників, викладачів, студентів та учнів і всіх, хто вивчає і викладає історію та культуру Волино-Поліського краю. У виданні вперше подаються відомості про осіб, які керували областю – обкому партії і облвиконкому, Луцької міської ради, їх вплив на діяльність органів влади на місцях. У першій частині монографії висвітлено теоретичні, соціокультурні та практико-політичні аспекти процесу демократичної трансформації на Волині наприкінці ХХ – початку ХХІ століття.

Розповідь про минуле і сьогодення волинських лісів, озер, річок, боліт, унікальний рослинний і тваринний світ. Також у книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Волинської області. Для спеціалістів у галузі історії,викладачів,студентів та широкого загалу читачів. Для науковців, студентів та широкого загалу читачів. Батюшков П. Історичні долі південно-західного краю / П.

Праця є спільною роботою відомого прозаїка Сергія Бортнікова і Григорія Павловича – голови Волинської організації Української Спілки Ветеранів Афганістану. ЇЇ герої постають перед читачами не іконами, не пам’ятниками, а живими людьми, з усіма їхніми недоліками і вадами. У другій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією.

Волинська область» у розділі «Мовою документів» опубліковані документи про формування системи державного терору на території області, описані методи роботи радянських спецслужб. Автор запрошує до захоплюючої подорожі у просторі та часі по Волині. Мандруючи сторінками книги, читачі познайомляться з багатьма історичними постатями, їхніми героїчними долями; з історичного минулого перенесуться в сучасність і подорожуватимуть мальовничими стежками населених пунктів Великої Волині. Навчальний посібник присвячено питанням розвитку культури Волині та Волинського Полісся княжої доби. В ньому зібрано і систематизовано археологічні, етнографічні та писемні джерела матеріальної і духовної культури регіону IX–XIV століть. Визначено своєрідність і витоки місцевої середньовічної культури та її вплив на розвиток національної української культури.

Важливе місце у збиранні матеріалів для написання нарисів про міста і села належить обласним державним архівам, музеям, краєзнавчим науково-дослідним установам. Неабияку роль в цьому зіграли і наукові бібліотеки, де найбільш повно зосереджено краєзнавчу літературу. Очолювала цю роботу Державна історична бібліотека України, яка спільно з Інститутом історії АН України розробила методичні рекомендації щодо організації роботи обласних бібліотек з надання допомоги авторам «Історії міст і в этом варианте сіл…», роботу архівістів очолював на міністерському рівні О. У навчальному посібнику висвітлено шлях розвитку мистецтва, матеріальної та духовної культури Волині від часу появи первісних людей до доби формування перших державних утворень. Посібник складається з теоретичної частини, системи завдань і запитань для самоконтролю, тестових завдань, містить короткий словник термінів. Книга присвячена історії та культурі Західного (Волинського) Полісся від найдавніших часів до сьогодення.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.